Yunuslar; Denizdeki Dostlarımız - Denizdeki yaşama uyum PDF Bu içeriği arkadaşına gönder
Yazar Özgür Keşaplı Didrickson   
İçerik Sayfaları
Yunuslar; Denizdeki Dostlarımız
Yunuslar ve akrabaları
Denizdeki yaşama uyum
Yankı yardımıyla yön bulma
Sudaki huzursuz uyku
Derinliklerde yaşam
Denizlerimizdeki yunuslar
Tehditler
Siz neler yapabilirsiniz?
KAYNAKLAR
Tüm Sayfalar

Denizdeki yaşama uyum

Yunuslar ve akrabaları balinalar, insanlar gibi memelidirler. Akciğerleriyle solunum yaparlar. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler. Yakın zamanda yapılmış moleküler verilerin de ışığında yunus ve balinaların atasının yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış ilkel çift toynaklı bir kara hayvanı olduğu düşünülmektedir. Bu görüşe göre setaselerin günümüzdeki en yakın akrabaları su aygırlarıdır. Bu karasal ata hızlı bir evrimle günümüzün karayla bağı olmayan deniz memelisine doğru bir evrim geçirmiştir.

Bu evrim süreci boyunca sudaki yaşama uyum sağlamak için yunus ve balinaların vücutları suyu yarmaya ve hızlı ilerlemeye uygun şekilde akışkan bir hal almış, kıllardan arınmış, burun delikleri yüzerken kolay nefes almaları için başlarının üzerine kaymıştır. Isı yalıtımı için ise derilerinin hemen altında kalın bir yağ tabakası oluşmuştur. Yaşadıkları yerin soğukluğuna göre kalınlığı değişen bu yağ tabakası aynı zamanda yedek besin deposu işlevi de görür. Yağ sudan daha hafif olduğu için yunus ve balinaların yüzerlikleri, hatta insanoğlunu şaşırtan hızları için de bu yağ tabakası büyük öneme sahiptir.